آموزش شنای پروانه

ساخت وبلاگ

آموزش شنای پروانه

آموزش شنای پروانه

آموزش شنای پروانه

شنای پروانه

 

در این نوع شنا ، دستها به صورت جفت وپاها نیز به صوئرت جفت و چسبیده زده می شوند . در حقیقت تمامی

بدن دراین شنا ازدستها تا پاها با حالتی شبیه حرکت دلفین در آب ، حرکتی موجی به نمایش می گذارد .

آموزش دست پروانه

گام اول : همان گونه که گفته شد ،دستها در این شنا به صورت جفتی حرکت می کنند . بدین صورت که هر

کدام از دستها یک حرکت مشابه کرال سینه را اجرا می کنند اما با این تفاوت که هر دو دست همزمان و

درکنار هم حرکت کرال سینه را به مرحله ی اجرا می گذارند . در این گام سعی کنید حرکت دستهای پروانه را

مطابق شکل در حال ایستاده اجرا کنید .

گام دوم : در حالت ایستاده در کناراستخر از کمر خم شوید و با دستها به تمرین و تکرار حرکت دست پروانه با

حالتی که دربالا گفته شد اقدام کنید  . بااین تفاوت که جهت هماهنگی سر و دستها با یکدیگر بهتر است

مشابه شنای قورباغه ،همزمان با کشش دستها در پروانه سر را برا نفس گیری از آب بالا ببرید و قبل ازپرتاب

دستها به جلو که از طرفین وبالای آب انجام می گیرد ، سرتان را به داخل آببرگردانید.

گام سوم : تمرین گام دوم را در حال  راه رفتن در داخل قسمت کم عمق استخر در حالی که بالا تنه شما در

سطح آب قرار دارد، اجرا کنید . درهنگام زدن دستها ، سعی کنید با حرکت سر ، عمل نفس گیری را انجام دهید.

گام چهارم : بیرون از استخر در کناردیواره بر روی سینه بخوابید ، به طوری که بالا تنه شما در سطح آب

قرار گیرد . یکنفر باید مچ پاهای شما را نگاه دارد تا بدنتان در آب سقوط نکند . دراین وضعیت نسبت

به انجام حرکات دست و نفس گیری و پروانه اقدام کنید . بدین صورت که درهنگام آوردن دستها

به بالا جهت برگشتن به جلو ، بدنتان را کاملاً از آب بلند کنید و همزمان بازدن ضربه سر جهت

ورود به آب ، دستها را نیز برای ورود به آب به طرف پایین برگردانید.

 

گام پنجم : حرکت دستها و نفس گیری پروانه را دونفره اجرا کنید . یک نفر مچ پاهایتان

را بگیرد و شما در سطح آب به صورت خوابیده  ، تمرین دستها و سر را انجام دهید .

گام ششم : با قراردادن دوقلوی شنادربین زانوهایتان ، پاها را بی حرکت نگاه دارید و تمرین

دست و نفس گیری را انجامدهید.

گام هفتم : می توانید بدون استفاده ازدوقلو وبدون کمک دیگران ، در سطح آب سُر بخورید

و سپس حرکات بالا تنه ( سر و دستها) را انجام دهید.

اموزش پای پروانه گام هشتم : مهارت پای پروانه به دلیل این که حرکت هر دو پا با هم

انجام می گیرد ، اندکی مشکل تر از کرال سینه و پشت اجرا می شود . این مهارت عیناً

شبیه پای کرال سینه است که به صورت جفت انجام می گیرد . برای فراگیری حرکت ابتدا

در بیرون ازاستخر بایستید و دستها را بالا آورده  ، در امتداد شانه ها در طرفین بدن به حالت

صلیب قرار دهید . در این وضعیت سعی کنید بر روی انگشتان پا ایستاده ، میان تنه خود را

به طرف عقب و جلو حرکت دهید . بدین صورت که کمرتان حدود ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر به طرف

عقب تر از محور طولی بدن و به همان اندازه به جلو حرکت کند . سعی کنیددر انجام این تمرین

سر و سینه شما کمتر به عقب و جلو حرکت کند و در امتداد پاهاثابت باشد. گام نهم : تمرین

گام هشتم را به حالت ایستاده در قسمتی از استخر که ارتفاع آب تا زیر چانه شما باشدتکرار

نمایید . در این هنگام سعی کنید حرکت کمرتان در داخل آب کاملاً به طرف پاهامنتقل شده ،

آنها را به حرکت در آورد و همچنان در ثابت نگهداشتن سر و سینه در سط حآب بکوشید . در

این تمرین برخی مواقع حرکت کمرتان موجب خواهد شد که بدنتان اندکی به سمت بالای آب

حرکت کند . گام دهم : در کناردیواره ی

استخر بنشینید و پاهای خود را تا زانو در آب قرار دهید و به صورت جفت حرکت پای دلفین

را انجام دهید . در این تمرینات سعی کنید پنجه های پا نزدیک همدیگر قرار گیرند. گام یازدهم :

در داخل قسمت کم عمق استخر رو به دیواره بایستید و با قراردادن دستها بر روی لبه استخر

،پاهایتان را بالا بیاورد و در حال خوابیده بر روی سینه در سطح آب ، شروع به اجرای حرکت

پای دلفین ( پروانه ) کنید که همان حرکت کمر در گام های قبلی است . در این تمرین

سعی کنید کمر و مایوی شنای شما در هر حرکت اندکی از آب خارج شود و سپس

به همان اندازه به زیر آب بروی تا با انتقال این ضربات به پاها ، حرکت شنا کامل شود .

گام دوازدهم : حرکت گام قبلی را با استفاده از کمک یک نفر که دستهای شما را

بگیرد و عقب عقب به آرامی دراستخر راه برود ، انجام دهید . تمام سعی خود

را بکنید که سر و سینه شما ثابت باشند . گام سیزدهم : با گرفتن تخته شنا در

بین دستها در آب سُر بخورید و حرکت جفت پای پروانه را انجام دهید واین مهارت

را در عرض استخر چند بار تکرار کنید . تنفس در شنای پروانه گام چهاردهم : در

این شنا در انتهای اجرای حرکت فشار با دستها ، سر از آب خارج شده و عمل تنفس

انجام میشود و در انتهای پرتاب دستها از بیرون آب به جلو و اندکی قبل از ورود

آنها به داخلآب ، حرکت بازگشت سر به داخل آب انجام می گردد

هماهنگی کامل در شنای پروانه گام پانزدهم :برای هماهنگ کردن پاها و

دستها در شنای پروانه بهتر است با گرفتن یک تخته شنا در بین دستها ، حرکت

پای دلفین را در حال سُر خوردن اجرا کنید . در خلال حرکات پاها ، یکی از دستهایتان

را از تخته رها کنید و همانند دست کرال سینه حرکت کنید ، با این تفاوت که

در هنگام ورود دست به آب ، آن را با لبه ی داخلی ( طرف شست ) به آب

واردکنید و اندکی داخل ببرید و سپس به بالا برگردانده ، تخته را بگیرید و همین

تمرین رابا دست دیگر اجرا کنید . شایان ذکر است که تاکید بر ورود دست به

داخل آب در هنگام ورود ، به خاطر کمک به اجرای حرکت موجی ودلفین از بالا

تنه است . گام شانزدهم : تمرین قبلی را بدون استفاده از تخته انجام دهید

. فقط دقت کنید که در ازای هر دو یا سه ضربه پاها ، یک دست کرال سینه

با هرکدام از دستها اجرا نمایید و پس از ورود هرکدام از دستها به آب در

امتداد بدن ، سعی کنید آن را کمی به زیر آب ببرید و بالا آوریدو با حمایت

حرکات سر و سینه ، حرکت موجی بدن را نیز شروع کنید . گام هفدهم :

در این تمرین با سُر خوردن روی آب بخوابید . سپس ضربات پای دلفین را

شروع کنید  و بعد از آن ابتدا یک دست کرال سینه با دست راست

وبلافاصله یک دست چپ کرال سینه را مطابق تمرین گام شانزدهم اجرا

کنید و در ادامه ، این حرکت را با دو دست اجرا کنید و این ترکیب را

مجدداً از ابتدا اجرا کنید . گام هجدهم : در این گام سعی کنید ابتدا

تمرین گام قبلی را ( پای دلفین ، یک دست راست سینه ، یک دست چپ سینه ، دو دست کامل پروانه )

به اجرا در آورید و در ادامه آن ، همراه پای ِ دلفین، دیگر از حرکات تکدست

استفاده نکنید بلکه دو دستهای پروانه را با آرامش کامل اجراکنید . گام نوزدهم :

پس ازسُر خوردن در عرض استخر ، در قسمت کم عمق ، پای دلفین آغاز کنید 

و پس از چند حرکت پای پروانه بلافاصله دست پروانه را به طور کامل به اجرا در آورید و همین روند را

( دو ضربه پا و یک دست پروانه )انجام دهید .

...
نویسنده : نیما خواجوی بازدید : 15 تاريخ : 26 / 8 / 1396 ساعت: 12:24

close
تبلیغات در اینترنت